Bevezetés a MongoDB világába...

Bevezetés

A MongoDB a legnépszerűbb dokumentum-orientált adatbázis, amely nagy teljesítményt, magas rendelkezésre állást és könnyű skálázhatóságot biztosít.

Az adatbázis fejlesztése 2007-ben kezdődött a 10gen cég keretein belül. 2009-ben nyílt forráskódúvá tették, ezáltal önálló termék lett.

A NoSQL adatbázisok között klasszifikált. A MongoDB felváltotta a tradícionális tábla-alapú relációs adatbázisok struktúráját JSON-szerű dokumentumok tárolásával. A JSON dokumentumok - pontosabban BSON dokumentumok, amelyek a JSON-ök bináris reprezentációi - dynamic schema-mel rendelkeznek, ezáltal dinamikusan bővíthetőek a tárolt adatok.

Telepítés

A MongoDB letöltéséhez először a következő weboldalra szükséges ellátogatni: http://www.mongodb.org/downloads

Az operációs rendszer típusának megfelelően ajánlott a 64 bites .zip vagy .tgz kiterjesztésű csomag letöltése.

A letöltés után a tömörített fájlt Windows esetén a C: meghajtóra, Linux esetén a /home/<felhasznalonev> könyvtárba érdemes kicsomagolni, majd a kitömörített mappát átnevezni mongodb névre.

Ezután lépj bele a kitömörített és átnevezett mappába - amely az adatbázis gyökérkönyvtára - (pl.: C:/mongodb/ vagy /home/tomi/mongodb/), és hozd létre benne a data könyvtárat, majd a data könyvtárban a db könyvtárat.

Ezt követően a gyökérkönyvtárba egy mongod.conf nevezetű és kiterjesztésű konfigurációs fájlt kell létrehozni, melynek a tartalma a következő legyen:

		
net:
 port: 27017
 bindIp: "127.0.0.1"
 wireObjectCheck: true
 ipv6: false
 http:
  enabled: true
  JSONPEnabled: false
  RESTInterfaceEnabled: false
security:
 javascriptEnabled: true
storage:
 dbPath: "./data/db"
 directoryPerDB: true
		
	

Végezetül pedig egy indító parancsfájl létrehozására kerül sor.
Windows rendszer esetében egy mongod.bat nevű batch fájlt kell létrehozni a következő tartalommal:

@ECHO OFF
START /MAX ./bin/mongod.exe --config=mongod.conf

Linux és Mac OS rendszerek esetében pedig egy mongod.sh nevű fájlt kell létrehozni a következő tartalommal:
		
#!/bin/sh
./bin/mongod --config=mongod.conf
		
	
Utóbbi esetben futtatható állománnyá kell tenni a shell scriptet:
		
chmod 755 mongod.sh
		
	

A létrehozandó könyvtár struktúrája:
MongoDB könyvtár struktúra

Az adatbázis futtatásához parancssorból (Windows) vagy terminálból (Linux, Mac) érdemes futtatni a mongod.bat vagy mongod.sh fájlokat.

A futó adatbázis példány bezárásához a CTRL + C billentyűkombinációkat kell egyszerre lenyomni.

Csatlakozás a futó adatbázis példányhoz

A futó MongoDB példány csatlakozásához először a bin könyvtárba szükséges belelépni. Ezt követően Windows operációs rendszeren a mongo.exe, linux és Mac OS esetében pedig a ./mongo parancsok kiadásával lehet elindítani a CLI-t.

A futtatható fájl első paramétereként megadható, hogy mely hoszthoz szeretnénk csatlakozni. Mindez a következő parancsokkal tehető meg:

	
mongo.exe localhost
	

Ha egy speciális adatbázishoz (pl.: cars) szeretnénk csatlakozni, azt így tehetjük meg:

	
mongo.exe localhost/cars
	

Ha authentikálva szükséges belépni a szerverre, akkor a -u paraméterrel a felhasználónév, míg a -p opcióval pedig a jelszó adható meg. Fontos megjegyezni, hogy a -p paraméter után nem írjuk a jelszót, azt a csatalkozás során fogja kérni tőlünk a rendszer.

	
mongo.exe localhost/cars -u username -p
	

Importálás

Ebben a fejezetben a bináris dump importálását mutatom be.

Bináris adatexportálás esetén (mongodump) az adatok egy dump nevezetű könyvtárba kerülnek. Érdemes ebben a könyvtárban meghagyni az adatokat, hiszen az importálást is megkönnyíti ez.

Az importálás végrehajtásához ezt a dump mappát ajánlott a bin nevezetű könyvtárba helyezni. Ezt követően a mongorestore.exe futtatható fájllal tudjuk beimportálni az adatokat:

	
mongorestore.exe --db <adatbazis_neve> dump_mappa_neve/