2. kisZH megoldása

Collection flexibilis sémája

A books collection a következő flexibilis sémájú dokumentumokkal rendelkezik:

{
  "cim"        : "A szürke ötven árnyalata"
,  "kiadas_datuma"   : 2012
,  "szerzo"      : "E. L. James"
,  "tipus"       : ["erotikus", "romantikus", "dráma"]
,  "leiras"      : "Az erotikus, mulattató és mélyen megindító..."
}

1. feladat

Listázd ki a 2000 előtt vagy 2010 után megjelent könyveket!

(A 2000 előtt vagy 2010 után 2 feltételnek minősül, ezért külön kell őket vennünk az $or tömbben.)

db.books.find(
  {
    "$or" : [
      {
        "kiadas_datuma" : {
          "$lt" : 2000
        }
      }
    ,  {
        "kiadas_datuma" : {
          "$gt" : 2010
        }
      }
    ]
  }
);

2. feladat

Listázd ki azon könyveknek a szerzőjét és címét, amelyeknek a szerzője T betűvel kezdődik!

db.books.find(
  {
    "szerzo"   : /^T/
  }
,  {
    "szerzo"   : 1
  ,  "cim"    : 1
  }
);

3. feladat

Listázd ki az első 10 könyvet a kiadás dátuma szerint növekvő, míg a cím szerint csökkenő sorrendben!

(Ebben az esetben a limit() kurzorfüggvény meghívása csakis a sort() függvény meghívása után történhet, mert először a collection teljes tartalmát rendezzük növekvő sorrendbe, majd ezt követően limitáljuk az első 10-re a könyvek számát.)

db.books.find().sort({ "kiadas_datuma" : 1, "cim" : -1 }).limit( 10 );

4. feladat

Szúrj be 2 új dokumentumot a books collection-be egyetlen egy parancs kiadásával!

db.books.insertMany(
  [
    {
      "cim"    : "A sötét ötven árnyalata"
    ,  "szerzo"   : "E. L. James"
    }
  ,  {
      "cim"    : "A szabadság ötven árnyalata"
    ,  "szerzo"   : "E. L. James"
    }
  ]
);

5. feladat

Töröld ki az összes olyan könyvet, amelynek a leírása tartalmazza a "könyv" szót!

(A remove() függvény 2. paramétere boolean típusú, s nem egy JSON, pláne nem egy {multi : true} JSON! Ne keverd az update()-tel! A remove() alapértelmezetten az összes kritériára illeszkedő dokumentumot törli, ellentétben az update()-tel.)

db.books.deleteMany(
  {
    "leiras" : /könyv/
  }
);

6. feladat

Minden 2015 vagy azután kiadott könyv kiadási dátumát növeld meg 5-tel, ill. a típus tömbhöz add hozzá az "új" típust!

(A 2. paraméter JSON-ban egyszerre akár több módosító művelet ($push, $pull, $set, $inc, stb.) is megadható.)

db.books.updateMany(
  {
    "kiadas_datuma" : {
      "$gte" : 2015
    }
  }
,  {
    "$inc" : {
      "kiadas_datuma" : 5
    }
  ,  "$push" : {
      "tipus" : "új"
    }
  }
);

7. feladat

Módosítsd a szerzőjét Anonymous-ra az összes olyan könyvnek, amelynek a kiadási dátuma nem 2015!

db.books.updateMany(
  {
    "kiadas_datuma" : {
      "$ne" : 2015
    }
  }
,  {
    "$set" : {
      "szerzo" : "Anonymous"
    }
  }
);