Órai példa feladatok - 2016

A JSON dokumentumok szerkezete a 2-5. feladatokhoz

{
  "_id"       : ObjectId("571f9b82371614fae065481e")
,  "username"    : "amiller0"
,  "first_name"   : "Adam"
,  "last_name"    : "Miller"
,  "email"      : "[email protected]"
,  "gender"     : "Male"
,  "ip_address"   : "160.105.53.148"
,  "likes"      : "[{\"name\":\"SBT\",\"measure\":7}]"
,  "sick"      : "false"
,  "dob"       : "1994-09-17"
,  "row_id"     : 1
,  "domain"     : "etsy.com"
,  "url"       : "http://nbcnews.com/neque/vestibulum.json"
,  "language"    : "Māori"
,  "coutry"     : "United States"
,  "state"      : "Arizona"
,  "postal_code"   : 85271
,  "street"     : "699 Nevada Hill"
,  "money"      : "$52.84"
}

1. feladat - modellezés

A feladat a megadott adatok alapján olyan JSON struktúrák elkészítése és definiálása, amelyek optimális módon teszik lehetővé az információk tárolását.

Az űrhajókat akárhány asztronauta vezetheti, s az egyes asztronauták akárhány űrhajóhoz tartozhatnak. Az asztronauták rendelkezhetnek valahány diplomával. Az asztronauták a megadott helyen laknak.

A tárolandó adatok: Űrhajó (név, ország), Asztronauta (név, életkor), Diploma (szak, végzés_éve), Lakhely (helység, cím)

Asztronauta:

{
  "_id"     : ObjectId("BBB")
,  "név"     : "Kiss Pista"
,  "életkor"   : 35
,  "lakhely"   : {
    "helység"  : "Veszprém"
  ,  "cím"    : "Kossuth u. 11."
  }
,  "diploma"   : [
    {
      "végzés_éve"  : 2001
    ,  "szak"      : "fedélzeti mérnök"
    }
  ,  {
      "végzés_éve"  : 2003
    ,  "szak"      : "anyagmérnök"
    }
  ]
}

asztronauta__űrhajó:

{
  "_id"         : ObjectId("ZZZ")
,  "_id__űrhajó"     : ObjectId("AAA")
,  "_id__asztronauta"  : ObjectId("BBB")
}

űrhajó:

{
  "_id"    : ObjectId("AAA")
,  "név"    : "Szputnyik"
,  "ország"   : "Oroszország"
}

2. feladat - Mongo algoritmus 1.

Hozz létre az egyes objektumokhoz a users collection-ben egy name nevezetű kulcsot, melynek az értéke egy olyan JSON (aldokumentum) legyen, amelybe a first_name és last_name attribútumokat helyezed át!

var cursor = db.users.find(); // lekérdezzük az összes felhasználót
var doc; // ebben a változóban tároljuk majd mindig az aktuális dokumentumot

// végigiterálunk az összes felhasználón EGYESÉVEL
while ( cursor.hasNext() ) {

  // az aktuális dokumentum lekérése a kurzorból
  doc = cursor.next();

  // aldokumentum létrehozása + feltöltése adatokkal
  doc.name = {
    // új string objektumot hozunk létre a + művelettel
    "first" : "" + doc.first_name,
    "last"   : "" + doc.last_name
  };

  // felesleges kulcsok törlése
  delete doc.first_name;
  delete doc.last_name;

  // elmentjük a módosított dokumentumot
  db.users.save(doc);
}

3. feladat - Mongo algoritmus 2.

Parse-old át tömbbé a users collection-ben lévő dokumentumok likes nevü kulcs értékét!

var cursor = db.users.find();
var doc;

while ( cursor.hasNext() ) {
  doc = cursor.next();

  // stringgé alakított tömb parse-olása tömb objektummá
  doc.likes = JSON.parse( doc.likes );

  db.users.save(doc);
}

4. feladat - Mongo algoritmus 3.

Az domain nevet bontsd fel két karakterlánccá a . karakter mentén, majd tárold el a két string-et sld és tld néven!

var cursor = db.users.find();
var doc;

while ( cursor.hasNext() ) {
  doc = cursor.next();

  var arrTmp = doc.domain.split(" ");
  doc.sld = arrTmp[0];
  doc.tld = arrTmp[1];

  delete doc.domain;

  db.users.save(doc);
}

5. feladat - Mongo algoritmus 4.

Alakítsd vissza (fűzd össze) az sld és tld kulcsok értékeit domain névvé!

var cursor = db.users.find();
var doc;

while ( cursor.hasNext() ) {
  doc = cursor.next();

  doc.domain = doc.sld + "." + doc.tld;

  delete doc.sld;
  delete doc.tld;

  db.users.save(doc);
}